Penmetsa Srikanthraju

Penmetsa SrikanthrajuTelugu Novels

Anoohyam Telugu Novel

Anoohyam Telugu Novel అనూహ్య తెలుగు నవల కార్తీక పౌర్ణమి. ఆకాశంలో గుండ్రని వెండిప ళ్లెంలా చంద్రుడు… తెల్లని వెలుగులు విరజిమ్ముతున్నాడు. మబ్బుతునకలన్నీ ఓ మూల చేరి

Read More