Avyaktham Telugu Novel

Avyaktham Telugu Novel అవ్యక్తము తెలుగు నవల ప్రకృతి ఒడిలో పసిపాపలా ఒదిగివుంది ఆచిన్న పల్లెటూరు. సూర్యాస్తమయం అవుతోంది. ఊరి చివర చిట్టడవికి మేతకి వెళ్ళిన పశువులమంద యింటికి

Read more

Abhijatha Telugu Novel by Yaddanapudi

Abhijatha Telugu Novel by Yaddanapudi అభిజాత తెలుగు నవల   అంతవరకూ జల్లుగా పడిన వాన అప్పుడే కాస్త ఆగింది. మధ్య తరగతి సాంప్రదాయానికి పట్టుగొమ్మలా

Read more