Asura panjaram Telugu Novel

Asura panjaram Telugu Novel అసుర పంజరం తెలుగు నవల “అస్థిమూల పంజరాలు ఆర్తరాన మందిరాలు ఏ లోకం తల్లి భాష్ప జలాలు?” అరచేతిలోకి జారిపడిన అశ్రు

Read more

Flying Horse Telugu Detective Novel

Flying Horse Telugu Detective Novel ఫ్లయింగ్ హార్స్ మధు బాబు నవల “చచ్చిపోయాను నాయనోయ్! నా తల పగిలి పోయింది. దేవుడోయ్!!” అని అరుస్తూ నేలమీద

Read more

AngryBullet Telugu Novel

AngryBullet Telugu Novel యాంగ్రీ బుల్లెట్ తెలుగు నవల ఉన్నట్టుండి షడన్గా ఆగిపోయాడు బుల్లెట్…. అప్రయత్నంగా జలదరించటం ప్రారంభించింది అతని శరీరం. వికృతంగా కనిపిస్తున్నాయా రెండు శవాలు.

Read more